‘De kunst van het ijzer’
Uit één stuk ijzer ontstaat ambachtelijk smeedwerk. Het gaat meestal om een ronde, vierkante of rechthoekige staaf, die op een aambeeld wordt gesmeed en door een smid onder de hamer wordt bewerkt tot hij het gewenste voorwerp verkrijgt. Door te werken met smeedijzer kunnen we verschillende vormen creëren, bijvoorbeeld bladeren of stengels van verschillende soorten bloemen... Het doel van het "omvormen van het metaal" - zoals de moderne technologie het werk van een smid zou omschrijven- is het verkrijgen van het eindproduct door het materiaal op de juiste manier te verbrijzelen, uit te rekken of met draadsnijden. IJzer is - net als koude boetseerklei - hard en broos, het wordt alleen zachter bij verhitting, hoewel de temperatuur uiteraard veel hoger moet zijn. De Poolse uitdrukking "het ijzer smeden wanneer het heet is – gebruik maken van de gelegenheid wanneer die zich voordoet” is behoorlijk reëel, hoewel de term "heet" zelf weinig zegt over de werkelijke temperatuur van smeedijzer.
SMEDERIJ